Foto contentpagina - Woody Building Concepts - Nieuwkuijk6

Circulaire bouweconomie

Middelen zo slim gebruiken dat ze oneindig hergebruikt kunnen worden. Dat is niet alleen mooi, maar ook noodzakelijk. Hiermee voorkomen we uitputting van de aarde en gaan we klimaatverandering tegen. We moeten ervoor zorgen dat ook toekomstige generaties (bouwers) over voldoende (bruikbare) grondstoffen beschikken. Dus ook verantwoordelijker omgaan met grondstoffen om te kunnen bouwen. Daarom heeft de overheid besloten dat de Nederlandse bouweconomie in 2050 circulair moet zijn. Alle gebruikte materialen moeten hernieuwbaar of hergebruikt zijn.

Wat heb je met hout?

Levensduurverlenging

Circulair bouwen is meer dan het terugwinnen van eerder gebruikte stoffen. Het gaat ook over efficiënter ontwerpen en levensduurverlenging. Een gebouw niet meer zien als een geheel, maar als een samenstelling van verschillende gebouwdelen: de draagconstructie, de schil, de installaties en het inbouwpakket. Die kun je stuk voor stuk uitwisselen, aanpassen en demonteren. Op deze manier kun je bepaalde gebouwonderdelen elders opnieuw gebruiken. Denk aan het hergebruiken van systeemwanden- en plafonds, airco’s, tapijttegels, systeemplafonds, elektra, deuren, armaturen etc. Hoe langer je met bouwmaterialen doet hoe beter het is.

Hoe werkt CO2-opslag door hout?

Transitie naar biobased bouwmaterialen

Met deze niet-hernieuwbare grondstoffen konden we indrukwekkende gebouwen realiseren. Maar ze hebben een grote impact op het milieu. De bouw is verantwoordelijk voor 44% van het wereldwijde grondstoffengebruik. Tijd dus voor een transitie naar biobased bouwmaterialen, zoals circulair bouwen met hout. Het gebruik van biobased materialen zoals hout zorgt voor een lagere milieubelasting van bouwprojecten. Bij de productie van reguliere bouwmaterialen komt bijvoorbeeld heel veel CO₂ vrij. Hout neem juist CO₂ op en houdt het vast. Daarmee levert het een positieve bijdrage aan de reductie van CO₂ uitstoot. Hout is licht, dus zijn er voor het transport en op de bouwplaats minder zware machines nodig. Daarnaast is voor de bewerking van hout minder energie nodig.

Contentpagina - Woody Building Concepts Utrecht Nieuwkuijk 7

Modulair en circulair bouwen met hout

Modualir en circulair bouwen met hout doen we geprefabriceerd. De houten elementen worden in de fabriek gemaakt. Op de bouwplaats monteren we deze aan elkaar. Uiteraard met droge, demontabele verbindingen die het mogelijk maken om de elementen op een later moment weer van elkaar te scheiden. Deze lichte onderdelen zijn snel in elkaar te zetten. Dit zorgt op zijn beurt voor een kortere montagetijd en dus minder ritten voor het bouwpersoneel. Hout is makkelijk te bewerken en te repareren. Aanpassingen voor gebruik in een andere functie zijn dan ook relatief eenvoudig uit te voeren. Circulair bouwen met hout betekent ook dat je de houten elementen meerdere malen kunt hergebruiken. De CO₂ wordt op deze manier nog langer vastgelegd in de houten producten en gebouwen. Zo kan het bos gedurende die levensduur meerdere malen terug groeien.

Vogelhuisje in boom

Biobased bouwen

Hout is het meest gebruikte organische bouwmateriaal. Dat is niet zonder reden, want hout heeft als biobased materiaal een aantal gunstige eigenschappen:
  • Herbruikbaar en recyclebaar
  • Een lage CO₂-footprint
  • Gunstige milieuscore
  • Licht en gemakkelijk te bewerken
  • Gezond
  • Hout zorgt voor een aangename sfeer