Interieur HoutWerk, Utrecht

Slimme werkplek

We maken slimme werkplekken. Ergonomisch en afgestemd op de individu, want iedereen is tenslotte anders en heeft andere wensen en behoeftes. Denk alleen maar aan de ideale temperatuur. Zo vinden veel vrouwen een hogere temperatuur aangenaam en zetten mannen hem vaak een graadje lager. Met slimme installaties kunnen we een optimaal klimaat voor iedereen verwezenlijken.

Naast de juiste materialen en een prettig klimaat is ook licht een belangrijk aspect voor een natuurlijke werkomgeving. Onze gebouwen kenmerken zich dan ook door grote glaspartijen en terrassen op slimme plekken. Ook werken we bijvoorbeeld met biodynamische verlichting. Deze bootst de dagelijkse cyclus van de zon na, een natuurlijk ritme.