Wkb-infographic-Hercuton-scaled

Onafhankelijke controle

Door volgens de Wkb te werken leggen we de controle over de kwaliteit van het bouwen bij een externe kwaliteitsborger. Deze onafhankelijke partij controleert door toetsingen en inspecties of een project voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit.

Wij zijn hiervoor in zee gegaan met Seconed, een private kwaliteitsborger, die onze processen gedurende het hele bouwproces toetst. Seconed is geaccrediteerd volgens de TIS-systematiek (Technical Inspection Services). Ze controleren de aanvraag van de bouwvergunning en zien er tijdens de bouw op toe dat alle onderdelen volgens die vergunning gebouwd worden. En, wat ook heel belangrijk is voor het slagen van de Wkb straks, ze dragen ook verantwoordelijkheid voor de goedkeuringen die ze geven.